Publikációk / Publications

My full list of publications is available at mtmt.hu and at Researchgate.

Selected list of publications

Download my book on vowels in singing now!

Deme, Andrea, Bartók, Márton, Gráczi, Tekla Etelka, Csapó, Tamás Gábor, Markó, Alexandra 2018: Context dependent voicing characteristics of the Hungarian /h/ In: Taehong, Cho; Sahyang, Kim; Jiyoun, Choi; Jonny, Jungyun Kim; Say, Young Kim; Ki-jeong, Lee (szerk.) HISPhonCog 2018: Hanyang International Symposium on Phonetics and Cognitive Sciences of Language 2018, Seoul, Dél-Korea (2018) pp. 43-33.

Deme, Andrea, Bartók, Márton, Gráczi, Tekla Etelka, Markó, Alexandra, Csapó, Tamás Gábor 2018: A magyar /h/ zöngésedése magánhangzók közöttBESZÉDKUTATÁS 26 pp. 7-28. , 22 p. (2018)
Full doc: Download DOI EDIT 
Eichholz, Julia, Meier, Michelle, Greisbach, Reinhold, Pasch, Helma, Landi, Germain, Csapó, Tamás Gábor, Markó, Alexandra, Deme, Andrea 2018: Vocalic tongue shape contours in Zande In: Belz, Malte; Mooshammer, Christine; Fuchs, Susanne; Jannedy, Stefanie; Rasskazova, Oksana; Żygis, Marzena (szerk.) Proceedings of the Conference on Phonetics & Phonology in German-speaking countries. Berlin, Németország : Humboldt Universität(2018) pp. 49-52. , 4 p.
Mady, Katalin, D Reichel, Uwe, Szalontai, Adam, Kohari, Anna, Deme, Andrea
2018: Prosodic characteristics of infant-directed speech as a function of maternal parity In: Katarzyna, Klessa; Jolanta, Bachan; Agnieszka, Wagner; Maciej, Karpiński; Daniel, Śledziński (szerk.) 9th International Conference on Speech Prosody 2018 Dublin, Írország : International Speech Communication Association (ISCA)(2018) pp. 294-298. , 5 p.
Markó, Alexandra, Deme, Andrea,Bartók, Márton, Etelka Gráczi, Tekla, Gábor Csapó, Tamás 2018: Word-Initial Irregular Phonation as a Function of Speech Rate and Vowel Quality in Hungarian In: Qiang, Fang; Jianwu, Dang; Pascal, Perrier; Jianguo, Wei; Longbiao, Wang; Nan, Yan (szerk.) Studies on Speech Production : 11th International Seminar, ISSP 2017 Tianjin, China, October 16–19, 2017 Revised Selected Papers, Dordrecht, Hollandia, New York, Amerikai Egyesült Államok, London, Egyesült Királyság / Anglia, Heidelberg, Németország : Springer(2018) pp. 134-145. , 12 p.

Full doc: Download DOI EDIT REAL

Markó, Alexandra, Bartók, Márton, Etelka Gráczi, Tekla, Deme, Andrea, Gábor Csapó, Tamás 2018: Prominence Effects on Hungarian Vowels: A Pilot Study. In: Katarzyna, Klessa; Jolanta, Bachan; Agnieszka, Wagner; Maciej, Karpiński; Daniel, Śledziński (szerk.) 9th International Conference on Speech Prosody 2018, Dublin, Írország : International Speech Communication Association (ISCA)(2018) pp. 868-872. , 5 p.

Full doc: Download DOI  REAL  

Markó, Alexandra, Deme, Andrea, Bartók, Márton, Gráczi, Tekla Etelka, Csapó, Tamás Gábor 2018. Speech Rate and Vowel Quality Effects on Vowel-related Word-initial Irregular Phonation in Hungarian In: Gósy, Mária; Gráczi, Tekla Etelka (szerk.) Challenges in analysis and processing of spontaneous speech, Budapest, Magyarország : Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences (RIL HAS)(2018) pp. 49-74. , 26 p.
Markó, Alexandra,Bartók, Márton, Gráczi, Tekla Etelka, Deme, Andrea, Csapó, Tamás Gábor 2018: Mondathangsúlyos és hangsúlytalan helyzetű magánhangzók néhány artikulációs és akusztikai jellemzője a magyarban BESZÉDKUTATÁS 26 pp. 85-109. , 25 p. (2018)

Full doc: Download DOI  EDIT  

Szalontai, Ádám, Mády, Katalin, Deme, Andrea, Kohári, Anna 2018: Prosodic boundaries in Hungarian infant-directed speech In: Proceedings Experimental and Theoretical Advances in Prosody (ETAP) 4 (2018) Paper: 53 , 2 p.
Full doc: REAL

 

Csapó Tamás Gábor, Deme Andrea, Gráczi Tekla Etelka, Markó Alexandra, Varjasi Gergely 2017: Szinkronizált beszéd- és nyelvultrahang-felvételek a SonoSpeech rendszerrel. In: Vincze Veronika (szerk.) XIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY2017). Szeged: Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, 2017. pp. 339-346.(ISBN:978-963-306-518-1)
Full doc: Download

Deme Andrea 2017: The Identification of High-pitched Sung Vowels in Sense and Nonsense Words by Professional Singers and Untrained Listeners. JOURNAL OF VOICE 31:(2) pp. 252.e1-252.e14. (2017)
Links: DOIScopus

Deme Andrea, Gugán Katalin, Sass Bálint, Mády Katalin 2017: Towards capturing implicit innovative language attitude using an auditory Implicit Association Test. FINNO-UGRIC LANGAUGES AND LINGUISTICS 6:(1) pp. 3-40. (2017)
Full doc: Download

Deme Andrea, Greisbach Reinhold, Markó Alexandra, Meier Michelle, Bartók Márton, Jankovics Julianna, Weidl Zsófia 2016: Tongue and jaw movements in high-pitched soprano singing: A case study. BESZÉDKUTATÁS 24: pp. 121-138. (2016)
Full doc: Download

Deme Andrea, Gráczi Tekla Etelka, Markó Alexandra 2016: Különleges beszédképzési módok: éneklés, suttogás, gége nélküli beszéd, hasbeszélés. In: Bóna Judit (szerk.) Fonetikai olvasókönyv. 260 p. Budapest: ELTE BTK Fonetikai Tanszék, 2016. pp. 33-48.
(ISBN:978-963-284-668-2)
Full doc: Download

Deme Andrea 2016: Magánhangzók ejtése és észlelése a szopránéneklésben. BudapestELTE Eötvös Kiadó, 2016. 233 p. (Beszéd • Kutatás • Alkalmazás)
(ISBN:978-963-312-261-7)
Full book: Download
Full book: Download from REAL

Mády Katalin, Kleber Felicitas, Reichel Uwe D, Szalontai Ádám, Kohári Anna, Deme Andrea 2016: Prominence-lending boundaries: pauses and their magnifying power In: Proc. TIE. CanterburyUniversity of Kent at Canterbury, pp. 1-2.
Full doc: Download from REAL

Deme Andrea 2015: Speech perception at its best: Extracting linguistic information from acoustically underspecified input. The case of singing In: The Scottish Consortium for ICPhS 2015 (szerk.) Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences. Glasgow: Department of Management, University of Glasgow, 2015. p. 0168. 4 p.  Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences (ISBN:978-0-85261-941-4)
Full doc: DownloadDownload full proceedings

Deme Andrea 2014: Formant strategies of professional female singers at high fundamental frequencies In: Susanne Fuchs , Martine Grice , Anne Hermes, Leonardo Lancia, Doris Mücke (szerk.) Proceedings of the 10th International Seminar on Speech Production (ISSP). Kölnpp. 90-93.
Full doc: Download paper from REALDownload full proceedings

Deme Andrea 2014: Intelligibility of Sung Vowels: The Effect of Consonantal Context and the Onset of Voicing. JOURNAL OF VOICE 28:(4) pp. 19-25. (2014)
Links: Download from REALWoS 

Deme Andrea 2014:  A mássalhangzó-környezet és a zöngeindulás hatása az énekelt magánhangzók észlelésére. BESZÉDKUTATÁS 22: pp. 155-171. (2014)
Full doc: Download paper from REAL-JDownload full issue

Andrea Deme 2013: Pragmatic functions of lengthenings and filled pauses in the adult-directed speech of Hungarian children. In: Jan Heegård, Peter Juel Henrichsen (szerk.) New Perspectives on Speech in Action: Proceedings of the 2nd SJUSK Conference on Contemporary Speech Habits. Copenhagen Studies in Language 43. Frederiksberg: Samfundslitteratur, 2013. pp. 23-40.
(ISBN:978-87-593-1957-4)
Full doc: REALProgram URL

Deme Andrea, Markó Alexandra 2013:  Lengthenings and filled pauses in Hungarian adults’ and children’s speech. In: Robert Ecklund (szerk.) Proceedings of DiSS 2013, The 6th Workshop on Disfluency in Spontaneous Speech KTH Royal Institute of Technology (TMH-QPSR 54(1)). 80 p. 2013. pp. 21-24.  (ISBN:978-91-981276-0-7)
Full doc: Download full doc from REALDownload full proceedings

Deme Andrea 2012:  Óvodások magánhangzóinak akusztikai jellemzői In: Markó Alexandra (szerk.) Beszédtudomány: Az anyanyelv-elsajátítástól a zöngekezdési időig. 398 p. Budapest: ELTE BTK; MTA Nyelvtudományi Intézet, 2012. pp. 77-99. (ISBN:978-963-284-235-6)
Full doc: REAL

Deme Andrea 2012: Magánhangzónyújtások gyermekek spontán beszédében In: Váradi T (szerk.) VI. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia: Budapest, 2012. 02. 03.. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, 2012. pp. 24-39. (ISBN:978-963-9074-58-3)
Full doc: Download,  Proceedings: Download